×

Notă de informare privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – GDPR, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL

CLINICA LIFE-MED S.R.L., cu sediul în București, str. Plugarilor, nr 18, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/941/2005, CUI 17135819, tel: 031 9981, e-mail: office@life-med.ro.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Pentru pacientii LIFE-MED:

 • Informații generale (date de identificare): nume, prenume, data nașterii, sex, naționalitate, vârstă, CNP, adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, loc de muncă etc.;
 • Date privind situația financiara: istoric financiar în cadrul CLINICII LIFE-MED, situația plăților restante;
 • Date medicale: greutate, înălțime, calitatea de fumător ori nefumător, istoric medical, scrisori medicale, simptomatologie, diagnostic, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi: recomandare medic familie ori medic specialist, raport medical, cod diagnostic, semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS sau de asigurat în sistemul privat (în cazul societăților de asigurări private de sănătate), nr. card de sănătate, bilet de trimitere, medicație prescrisă pentru diverse patologii, informații medicale în urma realizării consultului, data și ora programării, date privind consultațiile și analizele, data, ora și locația recoltării, codul de probă;
 • Date privind medicina muncii: funcție deținută și fișă riscuri de la locuri de muncă, CNP;
 • Date privind imaginea: imagine video captată prin intermediul camerelor de supraveghere;
 • Datele privind vocea: vocea dumneavoastră și informațiile furnizate pe durata întregului apel telefonic efectuat.

 

Pentru persoanele care doresc sa devina angajatii sau colaboratorii Clinicii Life-Med

 • Date privind procesul de recrutare: nume, prenume, vârstă, sex, naționalitate, adresă de domiciliu ori de reședință, datele cuprinse în CV, studii, diplome si certificari;

 

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către CLINICA LIFE-MED în scopuri legate de prestarea serviciilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare. 

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale în domeniu.

În situația în veți decide să vă retrageți consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri legate de de marketing-ul direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului, fără a afecta însă valabilitatea prelucrării datelor efectuată înainte de acest moment;

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de păstrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, în funcție de reglementările în vigoare, în special în domeniul sănătății publice ori în domeniul fiscal.

DREPTURI LEGALE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • dreptul de acces la date – confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și categoriile de date prelucrate;
 • dreptul la rectificare – corectarea (rectificarea) datelor inexacte pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
 • dreptul la ştergerea datelor (denumit și „dreptul de a fi uitat”, în mediul on-line) – ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura în care dispozițiile legale în vigoare permit acest lucru;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării –restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, numai în situațiile expres prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații permise de legislatie;

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Clinica Life-Med printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, transmisă în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa str. Plugarilor, nr 18, sector 4, Bucuresti sau prin e-mail la adresa office@life-med.ro.

 

Solicitarea dumneavoastră va primi un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primire, conform prevederilor GDPR.