MEDICINA MUNCII

Conform prevederilor legislației în vigoare, angajatorii au obligația să încheie contracte cu o unitate medicală autorizată în vederea desfășurării investigațiilor impuse de medicina muncii.

Clinica Life-Med, prin departamentul său specializat de medicina muncii, vă oferă următoarele servicii:

întocmirea referatelor cu profilul de investigații necesare fiecărui angajat;
instructajul pentru angajator și a responsabilului cu medicina muncii;
controlul medical complet pentru toți angajații în funcție de specificul locului de muncă:
– la angajare;
– la controlul medical periodic;
– la reluarea muncii dupa concedii medicale;
– în caz de expuneri excepționale;
– la cerere, pentru suspiciunea de boală profesională.
întocmirea fișelor personale de aptitudini ale fiecărui angajat;
întocmirea fișelor medicale de angajare;
întocmirea fișelor individuale și colective către Direcția de Sănătate Publică;
eliberare aviz medical pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor;
eliberare aviz psihologic pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor;
evidența concediilor medicale;
evaluarea și comunicarea existenței riscului de îmbolnăvire profesională;
consilierea privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajaților;
consilierea pentru fundamentarea strategiei de securitate și sănătate la locul de muncă;
recomandări pe baza caracteristicilor locurilor de muncă pentru acordarea materialelor igienico-sanitare, alimentația de protecție și a echipamentului de protecție;
îndrumarea activității de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accidente de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecțiuni cronice.
asumarea răspunderii față de organele de inspecție și control pe linia securității și sănătății muncii, pentru agenții economici și înstituțiile cu care are încheiat contract de Medicina Muncii..

CERE OFERTA !